Tepelný prostup

Tepelný prostup - skladba nadpraží

Překlad tl. 40,0 cm

Porovnání s požadavky ČSN 73 0540 -2 : 2007

a) hodnocení tepelného faktoru okrajové podmínky: navrhovaná teplota vnitřního vzduchu ąai = 21,0 [°C] navrhovaná teplota vzduchu v zimním období ąe= -17,0 [°C] odpor při přestupu tepla na vnitřní stěně Rsi = 0,25 [ m 2.K/W ] Rsi = 0,13 [ m 2.K/W ] (výplň otvorů) odpor při přestupu tepla na vnější stěně Rse = 0,04 [ m 2.K/W ]

Požadavky normy: fRsi > fRsi,N
fRsi,N = fRsi,cr + Δ fRsi
fRsi,N = 0,804 + 0,015
fRsi,N = 0,819


Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,841
Posouzení: : fRsi ≥ fRsi,N
0,841 ≥ 0,819 = VYHOVUJE

b) hodnocení lineárního činitele prostupu tepla okrajové podmínky: návratová teplota vzduchu ąai = 21,0 [°C] návratová teplota venkovního vzduchu v zimním období ąe = -17,0 [°C] odpor při přestupu tepla na vnitřní stěně Rsi = 0,13 [ m2.K/W] ( stěna ) Rsi = 0,10 [m2.K/W ] (střecha, strop ) Odpor při přestupu tepla na vnější stěně Rse = 0,04 [ m2.K/W ] jednoplášťová kce )

Normové požadavky:
Ψk≤ΨK,N
ΨK,N = 0,10 [W/m.K]

Propustnost detailem:
L = 1,903 [W/m.K ]
Součinitel prostupu tepla:
U 1 = 0,35 [ W/m2.K ] (obvodová stěna nad překladem )
U 2 = 0,32 [ W/m2.K ] ( překlad tl. 40,0 cm )
U 3 = 1,40 [ W/m2.K ] (výplň otvoru )

Vnější rozměry hodnoceného detailu:
l1= 1,000 m
l2 = 0,300 m
l3 = 0,990 m

Výpočet lineárního činitele prostupu tepla Ψe = L – U 1 x l1 – U2 × l2 – U3 ×l3
Ψe =1,903 – 0,35 × 1,000 – 0,32 × 0,300 – 1,40 × 0,990
Ψe = 0,071 [ W/m.K ]

Posouzení: Ψek≤ΨeK,N
0,071 ≤ 0.10 = VYHOVUJE

Překlad tl. 40,0 cm - obrázek 1 - průběh izotermy 14,12 °C
tepelný prostup skladba nadpraží
Překlad tl. 40,0 cm - obrázek 2 - teplotní pole
tepelný prostup skladba nadpraží
Překlad tl. 40,0 cm - obrázek 3 - rozložení relativní vlhkostí
tepelný prostup skladba nadpraží

Detailní informace naleznate v pdf souboru:  tepelný odpor zdivo 37,5 ~ 40 ~ 44 ~ 49 (velikost 772 kB)