Obloukové překlady

Široké využití překladů

Klenutý sklep - miako vložka
  • Klenuté stropy a sklepy
    podrobné informace na našem specializovaném webu www.zahradniklenutesklepy.cz
  • nadpraží obloukových oken a dveří
  • nadpraží oken s předokenní nebo bezpečnostní roletou
  • ploty, výklenky, kruhové otvory a jiné...

Obloukové překlady se dělí na rádiusové (ROP) a snížené (SOP):

ROP

ROP

SOP

SOP

Obloukové překlady - ceník

Obloukové překlady - montáž

Popis výrobku

Doporučení pro osazení překladů SOP a ROP

Technické údaje

Obloukové překlady - technické údaje pro Lsv 60 - 260

Materiál použitý pro výrobu

Beton třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1.
Podélná výztuž použita ocel jakosti 10505 (R).
Příčnou výztuž tvoří třmínky z oceli jakosti 11373 nebo 10216.

Rozbor zatížení

Zatížení překladů je uvažováno zdivem z plných pálených cihel. Zatížení je uvažováno jako trojúhelníkové rovnoměrné spojité s úhlem stoupání 60o, zatěžovací výška zdiva je uvažována ve středu rozpětí překladu, rovné teoretickému rozpětí Lt a zatěžovací délka je rovna světlé délce prvku Lsv.

Objemová hmotnost zdiva byla uvažována na: ? = 18,0 kN/m3
Zatěžovací šířka zdiva je shodná s šířkou dílce: b = 0,14 m
Součinitel zatížení: ? = 1,20
qd = ? x b x Lsv x ? [kN/m]

Stanovení dovoleného namáhání

Stanovení dovoleného rovnoměrného namáhání prvků kN/m´ je odvozeno z návrhového výpočtového monentu Md, zpětným dopočtem a odečtením vl. hmotnosti:

qdov = (Md x 8 ) / Lt2 – q0 x ? (?=1,10)

qdov je výpočtové dovolené rovnoměrné zatížení [kN/m´]

Výsledné hodnoty

SOP (ROP) 60 – 140 cm včetně (Lsv = 1,4m) SOP (ROP) 201 - 220 cm včetně ( Lsv = 2,2m )
Md = 1,0 kNm <= Mu=1,5 kNm Md = 3,7 kNm <= Mu=4,8 kNm
qdov = 3,01 kN/m´ qdov = 4,39 kN/m´
Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení: Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:
3,60 kNm-1 = 0,53 cm 5,60 kNm-1 = 1,59 cm

SOP (ROP) 141 – 160 cm včetně ( Lsv = 1,6m ) SOP (ROP) 221 - 240 cm včetně ( Lsv = 2,4m )
Md = 1,4 kNm <= Mu=2,2 kNm Md = 4,7 kNm <= Mu=8,0 kNm
qdov = 3,33 kN/m´ qdov = 4,81 kN/m ( ovlivněno průhybem )
Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení: Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:
4,03 kNm-1 = 0,83 cm 6,05 kNm-1 = 1,58 cm

SOP (ROP) 161 - 180 cm včetně ( Lsv = 1,8m ) SOP (ROP) 241 - 260 cm včetně ( Lsv = 2,6m )
Md = 2,0 kNm <= Mu=3,0 kNm Md = 5,9 kNm <= Mu=10,0 kNm
qdov =3,46 kN/m´ qdov = 4,53 kN/m ( ovlivněno průhybem )
Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení: Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:
4,53 kNm-1 = 1,24 cm 6,60 kNm-1 = 1,86 cm

SOP (ROP) 181 - 200 cm včetně ( Lsv = 2,0m )
Md = 2,8 kNm <= Mu=3,8 kNm
qdov =4,24 kN/m´
Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:
5,10 kNm-1 = 0,81 cm

Výrobek splňuje požadavky ustanovení normy EN 845-2:2003
Při použití překladů ve stavbě, kde nejsou uvedeny v provádějícím projektu výrobce doporučuje jejich použití posoudit osobou, která má k těmto činnostem příslušné oprávnění.

Obloukové překlady - technické údaje pro Lsv 261 - 450

Rozbor zatížení:

Zatížení překladů je uvažováno zdivem z plných pálených cihel. Zatížení je uvažováno jako trojúhelníkové rovnoměrné spojité s úhlem stoupání 60°, zatěžovací výška zdiva je uvažována ve středu rozpětí překladu, rovné teoretickému rozpětí Lt a zatěžovací délka je rovna světlé délce prvku Lsv.

Objemová hmotnost zdiva byla uvažována na: ? = 18,0 kN/m3
Zatěžovací šířka zdiva je shodná s šířkou dílce: b = 0,15 m
Součinitel zatížení: ? = 1,20
qd = (Lt x ? x b x ?) / 2 x sin 60

Stanovení dovoleného namáhání

Stanovení dovoleného rovnoměrného namáhání prvků kN/m´ je odvozeno z návrhového výpočtového momentu Md, zpětným dopočtem a odečtením vl. hmotnosti:

qdov = (Md x 8) / Lt2 – q0 x ? (?=1,10)

qdov je výpočtové dovolené rovnoměrné zatížení [kN/m´]

Výsledné hodnoty:

ASOP (AROP) 261-310 cm včetně (Lsv = 3,1m) ASOP (AROP) 391 - 425 cm včetně (Lsv = 4,25m)
Md = 6,64 kNm <= Mu=15,4 kNm Md = 16,6 kNm <= Mu=35,9 kNm
qdov = 4,0 kN/m´ qdov = 5,5 kN/m´
Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení: Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:
5,13 kNm-1 = 0,98 cm 7,01 kNm-1 = 2,17 cm

ASOP (AROP) 311 - 360 cm včetně (Lsv = 3,6m) ASOP (AROP) 2451 - 450 cm včetně (Lsv = 4,5m)
Md = 9,9 kNm <= Mu=19,6 kNm Md = 19,6 kNm <= Mu=37,3 kNm
qdov = 4,50 kN/m´ qdov = 5,50 kN/m ( ovlivněno průhybem )
Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení: Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:
5,9 kNm-1 = 1,92 cm 7,4 kNm-1 = 2,77 cm

ASOP (AROP) 361-390 cm včetně (Lsv = 3,9m)
Md = 12,4 kNm <= Mu=23,2 kNm
qdov =5,0 kN/m´
Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:
6,40 kNm-1 = 2,59 cm

Železobetonové obloukové překlady jsou zhotovené podle ČSN EN 845 – 2
Z betonu třídy C 25/30 ČSN EN 206 – 1, ocelová výstuž o jmenovitém prům. 6, 8, 10 mm jakosti oceli 10 505 Příčnou výstuž tvoří třmínky z oceli jakosti 11 373 nebo 10 216 Pokud nejsou překlady uvedeny v provádějícím projektu. Výrobce doporučuje jejich použití posoudit osobou,která má k těmto činnostem příslušné oprávnění.