Roletové překlady - technické údaje

Obloukové překlady používané v kombinaci s roletovými překlady Heluz.
 • Lsv – světlost otvoru v cm
 • Ls – celková délka překladu o 20 cm větší než Lsv
 • b – skladební šíře v cm
 • h – celková výška 25,0 cm
 • H – nadvýšení k vnitřnímu líci 19,0 cm
 • SOP- He - překlady osazené v exterieru mají vždy b - 6,5 cm
 • SOP- Hi - překlady osazené v interiéru mají b - v závislosti na šíři zdiva, 1 až 2 ks.
 • Při použití obloukových překladů SOP – H je nutné nad tyto překlady vsadit překlad nosný. Překlady SOP – H nejsou nosné a ocelová výztuž je pouze pro manipulaci s překlady.


  Fotogalerie

  inspirace pro každého

  Sestava AtBet

  skladba nadpraží - Prezentace

  Sklepy - Stropy

  Prezentace

  Tepelný prostup

  - skladba nadpraží


  Navigace podsekce roletové překlady


  Navigace