Roletové překlady - montáž

Obloukové překlady SOP – H se ukládají do maltového lože na zdivo stavebně připraveného otvoru v kombinaci s roletovým překladem Heluz.

Obloukové nadpraží tvoří více překladů a tak je nutné překlady ve zdivu zafixovat např. měkkým drátem, či jiným vhodným způsobem proti překlopení a případnému posunutí.

Požadovaná kombinace překladů SOP – H, včetně tepelné izolace a vodících hranolů se vkládá do otvoru nadpraží postupně.

Použitý překlad SOP - He ve vnější obvodové zdi směrem k fasádě, výrobce doporučuje vnější stranu překladu opatřit 10mm cementovou, vápenocementovou maltou či jinným vhodným způsobem jako např.tepelnou izolací to v případě zateplené fasády.

Při použití obloukových překladů SOP – H je nutné nad tyto překlady vsadit překlad nosný. Překlady SOP – H nejsou nosné a ocelová výztuž je pouze pro manipulaci s překlady.Tabulka příkladů použití :

Šířka zdiva bez omítky a tepelné izolace   (cm) Skladba použití překladů ( směr z exteriéru do interiéru  )
Překlad  SOP – He Tepelná izolace Překlad Překlad   Počet  
SOP – Hi SOP – Hi použitých
    překladů
 
36,5 6,5 Min. 10,0 9.5 x   2 x  
38 6,5 Min. 10,0 11 x   2 x  
40 6,5 Min. 10,0 13 x   2 x  
44 6,5 Min. 10,0 10,5 6,5   3 x  
49 6,5 Min. 10,0 11 11   3 x  

Fotogalerie

inspirace pro každého

Sestava AtBet

skladba nadpraží - Prezentace

Sklepy - Stropy

Prezentace

Tepelný prostup

- skladba nadpraží


Navigace podsekce roletové překlady


Navigace