Slovníček

Slovníček 

  • SOP – Snížené obloukové překlady – geometricky vycházejí z kruhové výseče.
  • ROP – Rádiusové obloukové překlady – jedná se o půlku kruhu.
  • SOP – H - Obloukové překlady určené pro použití výplně s předokení roletou.
  • SOP – He – Exteriérový obloukový překlad vždy o šíři 6,5 cm.
  • SOP – Hi – Interiérový obloukový překlad jehož skladební šíře se odvozuje od šíře použitého zdiva. 
  • Zkosená hrana – Překlad vyrobený na zakázku, kde je jedna hrana ve spodním líci výrobně zkosená.
  • Sestava AtBet – seskupení překladů s rozdílným LSV a vloženou tepelnou izolací.
  • LSV – jedná se o světlou šíři překladu, celková délka překladu je větší o hodnotu dvou sedel. 
  • – nadvýšení k vnitřnímu líci je vnitřní světlý rozměr od roviny sedel k vrcholu klenby.