Roletové překlADY

Před okenní roleta a roletový překlad HELUZ v kombinaci s obloukovými překlady.

Roletové překady

katalog

Roletové překlady - katalog

Lsv – světlost otvoru v cm
Ls – celková délka překladu o 20 cm větší než Lsv
b – skladební šíře v cm
h – celková výška 25,0 cm
H – nadvýšení k vnitřnímu líci 19,0 cm

 

SOP- He - překlady osazené v exterieru mají vždy b - 6,5 cm
SOP- Hi - překlady osazené v interiéru mají b - v závislosti na šíři zdiva, 1 až 2 ks.

Hmotnost - kg, Cena - Kč, Rozměry - cm

Cena je vždy za 1 otvor a obsahuje Obl. překlady + 2 ks vodících klínů.

 

Překlady modelové řady SOP - H

šíře
 šíře použitého zdiva //
okna
36.5
38.0
40.0
44.0
49.0
60
75
80
90
100
110
120
125
140
150
160
180
200
210

* překlady na objednání * // - jiné rozměry vyrobíme na zakázku

             Rozměry roletových překladů Heluz, délka v cm
125 150 175 200 225 250
           
0.85 1.1 135.0 160.0 185.0 210.0
              Maximální světlost okenního otvoru v cm  

ceník

Roletové překlady - ceník

soubor PDF   Ceník - SOP - H Obloukové překlady v kombinací s Heluz  Stáhnout

montáž

Roletové překlady - montáž

Obloukové překlady SOP – H se ukládají do maltového lože na zdivo stavebně připraveného otvoru v kombinaci s roletovým překladem Heluz.

Obloukové nadpraží tvoří více překladů a tak je nutné překlady ve zdivu zafixovat např. měkkým drátem, či jiným vhodným způsobem proti překlopení a případnému posunutí.

Požadovaná kombinace překladů SOP – H, včetně tepelné izolace a vodících hranolů se vkládá do otvoru nadpraží postupně.

Použitý překlad SOP - He ve vnější obvodové zdi směrem k fasádě, výrobce doporučuje vnější stranu překladu opatřit 10mm cementovou, vápenocementovou maltou či jinným vhodným způsobem jako např.tepelnou izolací to v případě zateplené fasády.

Při použití obloukových překladů SOP – H je nutné nad tyto překlady vsadit překlad nosný. Překlady SOP – H nejsou nosné a ocelová výztuž je pouze pro manipulaci s překlady.

 

Tabulka příkladů použití :

Šířka zdiva bez omítky a tepelné izolace   (cm) Skladba použití překladů ( směr z exteriéru do interiéru  )
Překlad  SOP – He Tepelná izolace Překlad Překlad   Počet  
SOP – Hi SOP – Hi použitých
    překladů
 
36,5 6,5 Min. 10,0 9.5 x   2 x  
38 6,5 Min. 10,0 11 x   2 x  
40 6,5 Min. 10,0 13 x   2 x  
44 6,5 Min. 10,0 10,5 6,5   3 x  
49 6,5 Min. 10,0 11 11   3 x  
 
 
 

technické údaje

Roletové překlady - technické údaje

Obloukové překlady používané v kombinaci s roletovými překlady Heluz.
  • Lsv – světlost otvoru v cm
  • Ls – celková délka překladu o 20 cm větší než Lsv
  • b – skladební šíře v cm
  • h – celková výška 25,0 cm
  • H – nadvýšení k vnitřnímu líci 19,0 cm
  • SOP- He - překlady osazené v exterieru mají vždy b - 6,5 cm
  • SOP- Hi - překlady osazené v interiéru mají b - v závislosti na šíři zdiva, 1 až 2 ks.

Při použití obloukových překladů SOP – H je nutné nad tyto překlady vsadit překlad nosný. Překlady SOP – H nejsou nosné a ocelová výztuž je pouze pro manipulaci s překlady.