Montáž

Obloukové překlady - montáž

Popis výrobku

  • Výrobek splňuje požadavky ustanovení normy EN 845-2:2003, výrobek je možno označovat značkou CE
  • Úložná délka obloukových překladů je nejméně 140 mm.
  • Obloukové překlady jsou vyráběny jako prvky ve tvaru zakřiveného nosníku s kruhovou střednicí ve tvaru půlkružnice a nebo ve tvaru snížené půlkružnice.
  • Překlady jsou vystuženy dráty o průměru 6, 8, a 10 mm z oceli jakosti 10505 (R) v závislosti na délce prvku.

Doporučení pro osazení překladů

SOP a ROP

Obloukové překlady se ukládají do maltového lože na zdivo stavebně připraveného otvoru .

Pokud jedeno obloukové nadpraží tvoří více překladů, je nutné překlady k sobě zafixovat např. měkkým drátem, či jiným vhodným způsobem proti překlopení a případnému posunutí.

Požadovanou kombinaci překladů (pro případ obvodového zdiva včetně tepelné izolace) lze sestavit na podlaze, dostatečně ji zafixovat, a pak vhodným způsobem zvednout a osadit do předem připraveného lože. Též je možné překlady sesadit k sobě přímo na zdivu.

Při používání obloukových překladů do vnějších obvodových zdí, výrobce doporučuje vložení tepelné izolace (mezi překlady v místě výplně otvorů ) a tím přerušení tepelného mostu.

Při použití překladů do vnějších obvod. zdí výrobce doporučuje vnější stranu překladu opatřit 10mm cementovou, vápenocementovou maltou či jinným vhodným způsobem jako např.tepelnou izolací.

Tabulka příkladů použití

 

Šířka zdiva
bez omítky a 
tepelné
izolace
(cm)
Skladba použití překladů ( směr z exteriéru do interiéru )
Zateplení
z čela
překladu
(cm)
Překlad
b = X
Překlad
b = X
Tepelná
izolace
(cm)
Překlad
b = X
Počet
použitých
překladů
Vnitřní zdivo (příčky, ---)
10,0 - 10,0 - - - 1x
12,5 - 11,5 - - - 1x
15,0 - 14,0 - - - 1x
24,0 - 11,5 11,5 - - 2x
30,0 - 14,0 14,0 - - 2x
Obvodové zdivo (se zateplením)
30,0 - - 11,5 7,0 11,5 2x
36,5 - - 14,0 8,0 14,0 2x
40,0 - 11,5 11,5 5,0 11,5 3x
44,0 - 11,5 11,5 7,0 14,0 3x
49,0 - 11,5 14,0 9,0 14,0 3x
Obvodové zdivo - nadpraží splňující tepelný odpor ( bez zateplené fasády ) 
  Překlady 
s (Lsv o 10 cm větší)
 
30,0 5,0 - 11,5 2,0 11,5 2x
37,5 6,0 - 11,5 6,0 14,0 2x
40,0 6,0 - 14,0 6,0 14,0 2x
44,0 6,0 - 14,0 10,0 14,0 2x
49,0 6,0 11,5 11,5 6,0 14,0 3x
Toto nadpraží se skládá z SESTAVY AtBet, tepelná izolace o šíři 4 až 6 cm, která se lepí z čela překladů a do podhledu a to od fasády, až k výplni otvoru.

 

Použít i v montáž předokení roleta

Při použití obloukových překladů pro použití s předokenní roletou SOP – H je nutné nad tyto překlady vsadit roletový překlad. Překlady SOP – H nejsou nosné a ocelová výztuž je pouze pro manipulaci s překlady.